Alucrom maalaa Hisingensiltaa

Nya Hisingsbron blir den centrala länken mellan Göteborg och Hisingen. Bron kommer att ersätta den befintliga Götaälvbron nästa år, totalt kommer ca. 32 000 kvm stål att ytbehandlas av Midroc Alucrom.

Under nästa år ska nya Hisingsbron stå klar, fram till dess jobbar ett tiotal anställda från Alucrom på att reparationsmåla de skador som uppkommit under transport och montage av stålsektionerna från Spanien. När bron är på plats skall även svetsskarvarna målas samt ett femte sista lager av färg appliceras över hela bron.

-Den färdiga bron kommer att ha fem färgskikt på tillsammans 320 µm tjocklek. Beläggningen kommer att uppfylla korrosivitetsklass C5-M och beräknas klara 40 år med enbart mindre bättringsmålning innan total ommålning blir nödvändig. Vi använder ett väl beprövat färgsystem som varit i bruk de senaste 20 åren säger Thomas Johansson, Alucroms affärsområdeschef för entreprenad.

Alucrom använder sig i ett första steg av zinkrik grundfärg, därefter epoxifärg och avslutande ytskikt i polyuretan. Tält kommer byggas över skarvarna för att svetsning samt målning ska kunna tas hand om på bästa sätt. Det innebär att målningsarbetet kan utföras även om vädret inte är det bästa.

Vid slutmålning kommer liftar att användas på de delar av bron som går över fast mark. Där älven flyter under, finns det i brokonstruktionen fästen för att kunna montera en hängställning. Även när slutmålningen ska göras kommer bron att byggas in.

-Alucrom prioriterar kvalitet, även om en inbyggnad av bron inte är nödvändig, så gör vi detta för att säkerställa att bilar och byggnader i närheten inte ska få stänk på sig, avslutar Thomas.

Projektikysymyksiä?