Kestävä kehitys

Loppuun suunniteltu kaikin tavoin

Uuden tuotteen valmistaminen tai rakentaminen aiheuttaa aina kustannuksia planeetallemme. Näkemyksemme kestävästä kehityksestä perustuu siksi kertakäyttökulutuksen vastustamiseen. Sen sijaan pyrimme varmistamaan, että olemassa olevaa voi - ja kannattaa - käyttää mahdollisimman pitkään. Tämä on kuitenkin vasta alkua...

Alucromin vastuullisuustyö kehittyy jatkuvasti, ja nykyään se määrittää kaiken toimintamme: Materiaalivalinnasta, työtavoista, energian ja resurssien vähentämiseen keskittymisestä, jätteiden käsittelystä ja kuljetuksista, henkilöstön ja asiakkaiden koulutuksesta työntekijöidemme viihtyvyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseen. Lisäksi vaadimme myös tavarantoimittajiltamme samoja arvoja.

Tiesitkö, että vanhalla huolletulla autolla, jota käytetään järkevästi, on pienempi negatiivinen vaikutus ympäristöön kuin uustuotetulla sähköautolla.

Tietoisia valintoja

Ole osa ympäristöstrategiaamme

Autamme sinua asiakkaanamme tekemään tietoisia ja viisaita valintoja ja käytämme osaamistamme, jotta pääset kestävän kehityksen tavoitteisiisi. Mahdollisuuksien mukaan korostamme aina vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttavia vaihtoehtoja. Autamme myös elinkaarianalyyseissä ja tarjoamme tietoa ja koulutusta työntekijöillesi.
Laatu

Oikein alusta asti

Tärkeä osa kestävän kehityksen työtämme on olla tuhlaamatta resursseja. Päivittäisessä toiminnassa tämä tarkoittaa sitä, ettei maalia käytetä tarpeettomasti, roiskeet vältetään ja työ tehdään oikein alusta alkaen. Tämä myös vähentää kuljetuksia ja jätettä sekä varmistaa, että aikaa käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteenamme on tietenkin laatu, johon asiakas on enemmän kuin tyytyväinen, mutta myös läpikotaisin kestävä toteutus.

Pienempi ympäristövaikutus...

Päivitämme vanhaa kalustoamme uuteen

Tämä vähentää sähkönkulutustamme 3,25% verrattuna vuoteen 2020.

VOC

Kehitämme jatkuvasti työtapojamme ja tuotevalintojamme kulutuksen ja taloudellisuuden kannalta. Alucromin tavoitteena on vähentää päästöjä ja negatiivisia ilmastovaikutuksia vuosittain. Olemme vähentäneet VOC-päästöjämme 23% vuodesta 2020.

Turvallisuus ensin

Tavoitteenamme on välttää työtapaturmat, ja siksi meillä on tiukat turvatoimet eri työvaiheissa. Työntekijämme kouluttautuvat riskinarviointi- ja turvallisuusasioissa jatkuvasti. Näin takaamme työyhteisön, jossa oma ja toisten turvallisuus on aina etusijalla.

Materiaalit ja haitalliset aineet

Ympäri maailmaa tehdään kehitystyötä myrkyttömien maalien ja pintakäsittelymateriaalien valmistamiseksi, jotka eivät aiheuta haittaa ihmisille tai ympäristölle. HSEQ-osastomme arvioi uusia, ympäristöystävällisempiä tuotteita ja varmistaa, että vanhat haitalliset tuotteet poistetaan käytöstä. Tämä on yksi prioriteeteistamme, ja pidämme itsemme ajan tasalla viimeisimmistä tutkimuksista ja tuloksista. Matkaa on vielä, mutta haluamme tulevaisuudessakin myötävaikuttaa haitallisten aineiden ja myrkkyjen eliminointiin toimialallamme.

Jätteet ja päästöt

Ympäristölle haitallisten jätteiden ja päästöjen oikea käsittely vähentää terveydelle ja ympäristölle kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. Käytämme modernia teknologiaa ja kehitämme uusia menetelmiä vaarallisten aineiden, hiekkapuhallusjätteen sekä vaarallisten hiukkasten ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden hävittämiseen.

Toimittajat ja yhteistyökumppanit

Yhdessä voimme saada aikaan muutoksen

Asetamme etusijalle tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit, jotka ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen. Sertifiointi ja kestävän kehityksen dokumentaatio ovat meille tärkeitä valintakriteereitä. Se tarjoaa myös lisäturvaa asiakkaalle, jolla on kestävän kehityksen tavoitteita toimitusketjussaan.

Haluatko ottaa yhteyttä?